Vooralsnog zijn wij nog niet boekbaar voor groepen boven de 8 personen. Gezien de Corona maatregelen dienen groepsgroottes boven de 4 personen alleen uit hetzelfde huishouden te komen. 
 
Wij gaan uit van u begrip!